Wiadomości branżowe

Duże elektrownie wiatrowe i solarne poprawią ekologię Sahary

2018-09-11
Artykuł opublikowany w nowym wydaniu Science w Stanach Zjednoczonych mówi, że duże elektrownie wiatrowe i słoneczne zmienią charakterystykę powierzchni. Jeśli zostanie on rozprowadzony na Saharze około 9 milionów kilometrów kwadratowych, opady w tym obszarze wyniesie 0,24 mm na dzień. Zwiększona do 0,59 mm, również znacząco wzrośnie opadów w regionie Sahel, suchych obszarach na południe od Sahary.

Naukowcy z University of Maryland, University of Illinois, Pekińskiego Uniwersytetu Normalnego, Międzynarodowego Centrum Fizyki Teoretycznej we Włoszech oraz Instytutu Fizyki Atmosfery Chińskiej Akademii Nauk doszli do tego wniosku za pomocą eksperymentów symulujących klimat i dynamiczną roślinność. Symulacje z superkomputerów pokazują, że zwiększone opady mogą zwiększyć pokrycie roślinności w tych obszarach o około 20%.

W badaniu wskazano, że wpływ wiatru i energii słonecznej na klimat regionalny wynika z dwóch różnych mechanizmów sprzężenia zwrotnego: urządzenia wiatrowe zwiększają tarcie powierzchniowe, powodując ruch powietrza w górę i wytwarzanie opadów; natomiast wytwarzanie energii słonecznej zmniejsza współczynnik odbicia powierzchni, co również przyczynia się do zwiększenia opadów.

Badanie uważa, że ​​wzrost opadów będzie sprzyjać wzrostowi wegetacji, a przywrócona roślinność jeszcze bardziej zmniejszy współczynnik odbicia i zwiększy tarcie powierzchniowe, co z kolei będzie sprzyjało wzrostowi opadów i stworzy pozytywny mechanizm sprzężenia zwrotnego.

Sahara i Sahel należą do najbardziej suchych regionów na świecie. Li Yu, pierwszy autor artykułu i doktor habilitowany na Uniwersytecie Illinois, powiedział: "Wybraliśmy Saharę, ponieważ jest to największa pustynia na świecie, słabo zaludniona i bardzo wrażliwa na zmiany lądowe."

Eksperymenty symulacyjne pokazały również, że tak duże instalacje do wytwarzania energii wiatrowej i słonecznej nie mają znaczącego negatywnego wpływu na klimat regionalny, dzięki czemu lokalna energia, woda i żywność stają się bardziej zrównoważone.